Főoldal Kultúra Oktatás Az oktatás fontos kelléke lehet a moziba járás

Az oktatás fontos kelléke lehet a moziba járás

A magyar tanárok döntő többsége ma már az oktató munka fontos kiegészítő elemének tekinti a moziba járást – derül ki a Cinema City legújabb, országos kutatásából, amely 433 pedagógus részvételével a vizuális kultúra és az oktatás kapcsolatát, az iskolán kívüli programok szervezésének lehetőségeit, illetve a közös mozizás hatásait térképezte fel.

Az országosan kiküldött online kérdőívet kitöltő 433 pedagógus 66%-a általános, míg 26%-a középiskolában, 8%-uk egyéb oktatási intézményben tanít. Az oktatási területeket vizsgálva a kutatásban részt vevő pedagógusok legnagyobb része, 31%-uk reálszakos, de szintén nagy arányban, 23%-ban vannak köztük tanítók, 18%-ban nyelvszakosok, míg 17%-ban humán szakos tárgyakat oktatók.

cinema_city

Bár a kutatásban közreműködő pedagógusok többsége (83%) elsősorban szórakozni, kikapcsolódni vagy jutalomból látogat diákjaival moziba, igyekeznek ekkor is olyan filmeket választani, melyek valamilyen módon a tananyaghoz kapcsolódnak. 81%-uk szerint a kimozdulás, a megszokott hétköznapi rendtől való eltérés motiválja a diákokat a tananyag mélyebb elsajátításában.

Többen olvassák, ha látták

Arra a kérdésre, hogy a népszerű regényeket feldolgozó filmek mennyire hasznosak az oktatás szempontjából a válaszadók 42%-a számolt be pozitív tapasztalatról. Véleményük szerint a moziban látott film látványossága motiválhatja a diákokat a könyv elolvasására, segítheti elmélyíteni az olvasásélményt, hiszen a történet, a szereplők és a köztük lévő viszony is könnyebben megjegyezhetővé válnak, ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a film megnézése nem helyettesíti a könyvet.

A legtöbb pedagógus az adott iskolának szervezett különvetítés keretében az október 23-i nemzeti ünnep kapcsán a Szabadság szerelem című filmet nézte meg diákjaival a tavalyi évben; melyet a magyar irodalom vagy természetismeret tanórák kiegészítéseként szervezett Tüskevár (Balogh György 2012-es filmje) előadások valamint március 15-i ünnepkör tematika feldolgozásának részeként bemutatott a Hídember követett. A közös mozizás során megtekintett filmek listáján számos szórakoztató magyar filmet is találunk; főleg gimnáziumi tanulócsoportok nézték meg tavaly csoportos keretek között a Dumapárbaj vagy a Swing című alkotásokat.

„A pedagógusok számára fontos feladat a tanulók motiválása. Az iskola falain kívüli tevékenység nyitottabbá teszi a gyerekeket, motiváltabbá, befogadóbbá válnak, emellett a csoportos mozizásnak közösségformáló ereje is van” – mondta Bartha Júlia, fejlesztőpedagógus, közoktatási szakértő.

Igények és adottságok

Ennek ellenére a kutatás rámutatott arra, hogy az iskolán kívüli programszervezés sok esetben az adott pedagógus személyes motiváltságán, elhivatottságán múlik. A részt vevők csupán 39%-a gondolja úgy, hogy erre minden lehetősége adott, 27%-a megjelölte azt a válaszlehetőséget is, hogy az adott intézményben ilyen programszervezéssel egyedül a kutatást kitöltő pedagógusok foglalkoznak. A szöveges válaszok legtöbbször a szülői vagy intézményfenntartói anyagi támogatás hiányára hivatkoznak, de sokaknak jelent problémát a megnövekedett, kötelezően az iskolában eltöltött idő, vagy a gyermekek különórái.

A kutatást kitöltő tanárok döntő többsége, 73% a korábbi szokásokkal ellentétben nemzeti ünnepek esetén, anyagi feltételek hiányában más módon oldják meg a megemlékezést, csupán 13% látogat az iskola finanszírozásával, 12% pedig a szülők költségén tematikus vetítésre moziba. A körülmények ellenére a válaszadó pedagógusok 27%-a havonta, 24%-a kéthavonta, 21%-a pedig legalább félévente egyszer igyekszik diákjainak valamilyen iskolán kívüli programot szervezni.

„A filmek nyújtotta vizuális-akusztikus élménynek köszönhetően elmélyülhetnek és bővülhetnek a diákok tantárgyi ismeretei” – mondta Barta Judit, oktatási szakértő. A válaszadók összesen 99%-ban jelölték meg, hogy a modern technológia és a vizuális kultúra eszközeinek használatát hasznosnak (35%) vagy nagyon hasznosnak (64%) tartja az oktatási anyag elmélyítésében.

Ismeretterjesztés felsőfokon

A Cinema City számos természettudományi témakörrel kapcsolatos IMAX filmmel segíti a pedagógusok munkáját, a diákok az IMAX teremben szórakoztató és látványos formában ismerkedhetnek meg például a Galápagos-szigetek csodálatos élővilágával, a sarkvidék varázslatos tájaival vagy épp az őshüllők elfeledett világával.

A mozihálózat a vetített hagyományos 2D, digitális 3D és az IMAX filmekhez díjnyertes pedagógusokkal és az adott terület szakértőinek bevonásával tanári segédanyagokat készít, melyeket a megkérdezett pedagógusok 93%-a hasznosnak tart. A közel harminc, a tanórán használható feladatot, vitatémát, tantárgyanként eltérő gyakorlatot és csoportos projektet tartalmazó oktatási segédanyag bármikor letölthető a Cinema City honlapján.

A Cinema City a 2014-15-ös tanév második félévére szervezett tanári road show keretében idén márciusban az Utam az iskolába című díjnyertes, francia dokumentumfilm mutatta be premier előtt országosan 1200 pedagógusnak. Az eseményen az aktuális, iskolás csoportoknak szóló, filmekhez kötődő pályázati lehetőségeket is ismertették az előadók.