Főoldal A világ New York Egy, az USA és Magyarország között létesült kereskedelmi hídról 

Egy, az USA és Magyarország között létesült kereskedelmi hídról 

Május 24-én tartotta tisztújító közgyűlését a New Yorkban működő Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara, korszerűen hibrid módon, egyrészt személyes részvétellel New Yorkban, másrészt az internet segítségével, online. Tudósitónk jelenti az eseményről.

Az Egyesült Államokban több amerika – magyar kereskedelmi kamara működik és segíti a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatokat. Ilyen kamarák működnek, többek között Kaliforniában, Texasban, Ohioban, vagy Floridában.

Az1900-as évek elején New Yorkban alapították meg az akkori üzletemberek az első, az amerikai – magyar kereskedelmi munkát elősegítő szervezetüket. 

A huszonegyedik század új kihívásokat, a globális kereskedelem pedig új lehetőségeket hozott a kereskedelemfejlesztés homlokterébe. Ezért 2016-ban, a korábbi New York-i főkonzul, Dr. Kumin Ferenc, a főkonzulátus akkori Külgazdasági attaséja, Czakó Judit és a New York-i kamara újraalapítását gondozó Barát Tamás megkerestek több New York és környékén működő magyar üzletembert, mivel szükségesnek látták, hogy újból legyen, egy a mai kor kihivásainak megfelelő, a kereskedelmet fejlesztő, az üzleti kapcsolatokat elősegítő kamara és ujraalapították a szervezetet, az AmHunCham-ot.

A szervezet honlapján ez olvasható: “A New York-i Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara üzletemberek laza, önkéntes kapcsolódása, annak érdekében, hogy a szervezet tagjai könnyebben találjanak üzleti kapcsolatokat az Egyesült Államokban és Magyarországon. A New York-i Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara tagjai számára segítséget nyújt üzleti partnerekkel való kapcsolatteremtésre.”

A Közgyűlés résztvevőit meleg szavakkal köszöntötte Pásztor István Magyarország New York-i Főkonzulja. Köszöntőjében kiemelte, hogy megvan győződve arról, hogy “fontos az, hogy azok a kapcsolatok amik kiépültek, fennmaradjanak.” A főkonzul elmondta, hogy szerinte a jelenlegi gazdasági, pénzügyi helyzetben még fontosabb az, hogy meglegyenek azok a csatornák amelyek elősegítik azt, hogy cégek jól boldoguljanak. Pásztor István szerint mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy a magyar vállaltok sikeresek legyenek. Hozzátette, hogy abban bizik, hogy “a Kamara, ahogyan eddig is tudja majd segíteni a folymatokat.”

Tisztújítás

Az AmHunCham a 2016-os újraalapítása óta két évente választ új vezetőséget, erre került sor a mai napon a New York-i Főkonzulátuson.

A közgyűlés a szervezet elnökéül Dr. Zsarnóczky Martin egyetemi tanárt, magyarországi üzletembert, alelnöknek Dr. Márai Mária ügyvédet, egy New York-i ügyvédi iroda tulajdonosát választották.

Az igazgatóság tagja lett Dr. Magyar Kálmán, jogász, egy Kanadában és az USA-ban működő ügyvédi iroda tulajdonosa. A szervezet titkára Szántovszky Nikolett, a New York-i magyar Főkonzulátus Külgazdasági attaséja maradt. Az AmHunCham kincstárnoka Révész András, egy New York-i utazási iroda vezetője, aki az alapítás óta tölti be ezt a tisztséget.

A tisztújító közgyűlés az AmHunCham alapítóját, a leköszönt korábbi elnököt, Barát Tamást tiszteletbeli elnöknek választotta.

A tisztújító közgyűlés befejeztével az új igazgatótanács megválasztotta a szervezet vezetői tanácsát, amelyben számos korábbi tag melett újabb tagok is megtalálhatók.

Mit tesz az AmHunCham?

A Közgyűlést követően a leköszönt alapító és ma tiszteletbeli elnökké választott Barát Tamás tudósítónk kérdésére válaszolva elmondta:

“Nehéz hat éven vagyunk túl. 2016-ban többen is azt mondták, hogy lehetetlen New York-ban újraalapítani a kamarát, mivel olyan sokrétű, szerteágazó az itteni gazdasági élet. Sikerült bebizonyítanunk, hogy ezeknek a kétkedőknek nem volt igazuk. 

Az a hálózat, amit felépítettünk működik. Hozzátenném, hogy önkéntes alapon, minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül állnak az érdeklődők rendelkezésére azok a jogászok, pénzügyi, vagy menedzsmenti szakemberek, akik tudásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar üzleti élet szereplői sikeresek legyenek az amerikai piacra lépésben. 

A küldetési nyilatkozatunk így fogalmaz: “New York-i Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara arra törekszik, hogy híd legyen az amerikai és a magyar üzleti világ között a virágzó üzleti és kereskedelmi kapcsolatok kialakítása és elősegítése érdekében. Az AmHunCham szeretné elérni a kölcsönös megértést. Kölcsönösen előnyös kapcsolatot kívánunk kialakítani a két ország üzletemberei között.”

Alapvetően négy féle tevékenységet lát el az AmHunCham. A magyar cégek számára a legfontosabb az “üzleti házasságközvetítés”. Keresünk és sok esetben találunk amerikai partnereket a magyar cégek számára. 

Ugyanilyen fontos, amit mi úgy nevezünk, hogy “szóvivői szerep”. Különösen a Covid járvány időszakában a magyar üzletemberek nem tudtak, nem tudnak ide utazni az Egyesült Államokba, mi viszont itt vagyunk, s ha lehet résztveszünk fontos amerikai eseményeken és ott elmondjuk, hogy miért érdemes Magyarországgal, magyar cégekkel kereskedni. 

A harmadik tevékenységünk, s szerintünk ez a legfontosabb, az információcsere. Összegyüjtjük és átadjuk tagjainknak és partnereinknek mindazokat az információkat, amelyek egy magyar üzletember számára ahhoz fontosak, hogy sikeresek legyenek az amerikai piacon. Ez fordítva is igaz. Összegyűjtjük és átadjuk azokat az információkat, amelyek az amerikai üzletembereknek szükségesek a magyar piacon.

A negyedik tevékenységünk a lobbizás a magyar – amerikai üzletek létrehozása érekében.”

Dr Zsarnóczky Martin, az újonnan megválasztott elnök tudósítónk kérdésre válaszolva hozzátette, hogy úgy látja, hogy szükség van azokra a tapasztatokra és kapcsolatrendszerre, amelyeket a kamara eddig összegyűjtött. 

Válaszában hangsúlyozta, hogy nagyon fontosnak tartja a jövőben is az üzleti találkozók megszervezését az üzleti kapcsolatépítés céljából; az információ-, és tapasztalatcsere elősegítését, igy például webinarok tartását.

A közgyűlést Dr Zsarnóczky Martin úgy zárta, hogy “folytassuk, ahogyan elkezdtük.”