Főoldal Autó, motor Peugeot: 2014 első félévi eredményei

Peugeot: 2014 első félévi eredményei

peugeot_208_gti_009A PSA Peugeot Citroën Csoport árbevétele 27,6 milliárd euró, ebből a gépjármű divízió árbevétele 18,6 milliárd euró volt, ami változatlan 2013 első félévéhez képest. Jelentősen emelkedett az üzemi eredmény: csoport szinten 477 millió euróra, míg a gépjármű divízió üzemi eredménye 7 millió euróra nőtt.

 

1514 millió euró pozitív szabad cash-flow. A rendkívüli tételeket (ingatlan-értékesítésből származó 130 millió euró) és az átszervezési költségeket (-283 millió euró) nem számítva a működési szabad cash-flow elérte az 1667 millió eurót.

Ezek az eredmények azt tükrözik, hogy a „Back in the Race” stratégiai terv meghozta első eredményeit a termékminőségre épülő árképzés és a versenyképesség javítása tekintetében, elsősorban a Csoport fedezeti pontjának csökkentésével. A Franciaországon kívüli piacokon a Csoport tovább folytatja növekedését Kínában, és sikerült mérsékelnie veszteségeit Latin-Amerikában és Oroszországban.

Ugyanakkor több kihívással és kockázattal kell továbbra is számolnunk a második félévben: bizonytalanságok a feltörekvő országokban, továbbra is fennálló kedvezőtlen árfolyamhelyzet, lassú fellendülés a francia piacon, az Euro 6.2 szabványra történő átállás hatásai a jövedelmezőségre és gyáraink megnövekedett beszerzési kockázatai.

A Csoport valamennyi munkatársa elkötelezte magát a Back in the Race”stratégia mellett, ennek köszönhetően a PSA Peugeot Citroën már most felmutathatja az átalakulás első eredményeit. Ám továbbra is szigorúan összpontosítunk tervünk megvalósítására, egészen a teljes talpra állásig» – jelentette ki Carlos Tavares, a PSA Peugeot Citroën igazgatótanácsának elnöke.

2014 első felében a Csoport 27.616 millió euró bevételt ért el, ami változatlan az előző év első hat hónapjának bevételéhez képest. A gépjármű üzletág árbevétele 18.610 millió euró volt, ez szintén megegyezik a 2013 első felében elért eredménnyel, mivel a termékmix és az árképzés pozitív hatásai nem tudták ellensúlyozni az időszak rendkívül kedvezőtlen árfolyamváltozását.

A Csoport üzemi eredménye 477 millió euró, szemben a 2013 első felében elért 100 millió euró veszteséggel¹. A gépjármű divízió üzemi eredménye 7 millió euró az egy évvel korábbi -538 millió euróhoz² képest. Ez elsősorban a kedvező termék- és ármixet tükrözi, amely a három márka, a Peugeot, a Citroën és a DS legutóbb bevezetett modelljei sikerének, valamint a termékminőségre épülő árképzés eredménye. A javulásban a fix költségek leszorítására való folyamatos törekvés is szerepet játszott. Mindez együtt ellensúlyozta a 251 millió eurót kitevő negatív árfolyamhatást. A két vegyesvállalatnak, a DPCA-nak és a CAPSA-nak az első félévi pro-forma eredményeiben való részesedéssel együtt a gépjármű-üzletágnak az időszakra vetített várható üzemi eredménye elérné a 128 millió eurót.

A rendkívüli bevételek és ráfordítások között megjelenő 100 millió euró értékvesztés, elsősorban a gépjármű üzletág átszervezési költségeiből adódik.

¹ Az IFRS 10, IFRS 11és IFRIC 21 szerinti kiigazítások után, és a 2013ban kimutatott 97M€ csoportszintű üzemi eredményhez képest.

² Az IFRS 10, IFRS 11és IFRIC 21 szerinti kiigazítások után,és a 2013-ban kimutatott €510 millió divízió szintű működési veszteséghez képest.

A pénzügyi műveletek vesztesége -344 millió euró volt, 99 millió euróval több, mint 2013. június végén. Az eltérés legfőbb oka a BNP Paribas részvények eladásából származó egyszeri költségeknek az említett időszakban történő elszámolása. Ugyanakkor a pénzügyi műveletek költségei nem változtak az egy évvel korábbihoz képest. A nettó eredmény -42 millió euró veszteség az időszakra vetítve, ami jelentős javulást jelent a 2013 első felében regisztrált -433 millió euróhoz képest.

A Banque PSA Finance üzemi eredménye ebben az időszakban 172 millió euró, 26 millióval kevesebb, mint egy évvel korábban, ami a piacok alakulásával és a bank refinanszírozási helyzetével magyarázható. A kockázat költsége az átlagos nettó hitelállomány 0,50 százalékára nőtt. Júliusban aláírták a Santanderrel tervezett európai stratégiai együttműködési megállapodást, aminek következtében a vállalatnak kisebb mértékben kell igénybe vennie a francia állami garanciát.

A Faurecia a nemzetközi szinten, különösen Kínában tapasztalható növekedés hatására 311 millió euró üzleti eredményt ért el, 55 millió euróval többet az egy évvel korábbinál.

Az időszakban elért szabad cash flow³1.514 millió euró, az önfinanszírozási képesség és a forgótőkeigény javulásának hatására (+ 1139 millió euró ebben az időszakban), ez egyrészt a készletcsökkentésre irányuló akcióterveket, másrészt az ellátási lánc (supply chain) optimalizálását tükrözi. Erősen áthatja a szezonalitás, ennek oka kettős: az első félévbeli osztalékfizetés, valamint a tevékenység szintjén jelentkező forgótőkeigény hatása.

Átszervezési költségek (-283 millió euró) és a 130 millió eurót kitevő egyszeri (elsősorban ingatlaneszközök eladásából származó) bevételek nélkül a Csoport rendelkezésre álló működési cash-flowja 1.667 millió euró.

2014. június végén összesen 406.200 jármű volt készleten (a független hálózat készletét is beleértve), ez 30.400 járművel kevesebb, mint egy évvel korábban.

Az ipari és kereskedelmi tevékenység nettó pénzügyi helyzete 2014. június 30-án elérte a +224 millió eurót, szemben a 2013. december 31-én kimutatott -4.181 millió euró adóssággal. A javulás részben a 2014 áprilisában és májusában végrehajtott 2.916 millió eurós tőkeemelésekből származik.

A Csoport likviditása 15.024 millió eurót tett ki, ebből 4.150 millió euró a megújított, lehívható, fel nem használt hitelkeret összege, míg 2013. december végén az előbbi 10.140, az utóbbi 3.550 millió euró volt.

Kilátások

A Csoport Európában a gépjárműpiac 3, Kínában 10 százalékos növekedésével, míg Latin-Amerikában 7, Oroszországban4 pedig 10 százalék körüli visszaesésével számol 2014-ben.

A Csoport legkésőbb 2016-ig szeretné elérni, hogy szabad működési cash-flowja ismétlődően pozitív legyen, és a 2016-2018-as időszak összesített működési szabad cash-flow-ja elérje a 2 milliárd eurót. Céljai között szerepel a gépjármű divízió 2 százalékos működési árrésének5 elérése is 2018-ig, majd ennek 5 százalékra emelkedése a következő, 2019 és 2023 közötti középtávú tervezési időszakban.