Főoldal A világ Tudomány Mennyire megbízható a mesterséges intelligencia?

Mennyire megbízható a mesterséges intelligencia?

A címben szereplő kérdést számtalan kommunikációs szakember, pr-szakértő és újságíró is feltette már. A kérdést szeretném egy kicsit át és tovább fogalmazni: Milyen gyakran téved vagy tájékozatlan a mesterséges intelligencia? Ez a kérdésem az MI szöveg- és képgenerátorokra egyaránt vonatkozik. Bár igazság szerint az igazán helyes választ nem tudom erre az összetett kérdésre, de véleményem lenne a témában, s az alábbi gondolatokat vitaindítónak szánom.

Mennyire igazak az MI által generált szövegek vagy képek?

A kérdés megválaszolása érdekében kísérleteztem: Négy mesterséges intelligencia által generált szöveggenerátornak tettem fel ugyanazt a kérdést, ugyanazzal a kéréssel: „Írj rólam egy rövid leírást”. Ezt a legismertebb mesterséges intelligenciaprogramokkal tettem, egy olyan listával, amelyen szerepel az OpenAI ChatGPT, a Google Bard, a Liner és a Microsoft Bing. Az MI programok hallucináltak, ami azt jelenti, hogy olyan válaszokat generáltak, amelyek hamis vagy félrevezető, tényként feltüntetett információkat tartalmaztak.

Ezek a programok – a Bing kivételével – például olyan oktatási képesítéseket adtak nekem, amelyeket nem végeztem el, de nem sorolták fel azokat, amelyeket elvégeztem. A programok olyan elismeréseket, díjakat tulajdonítottak nekem, amelyeket nem kaptam meg. A megjelent könyveim címei is helytelenek voltak. Egyedül a Bing által írt rövid önéletrajz volt korrekt. A leírt szövegben helyesen szerepeltek a hivatkozások is.

Kísérleteztem különböző AI fotógenerátorokkal is, a rólam készítendő képek elkészítéséhez. Rossz hírem van: egyetlen kép sem hasonlított rám. 

Beszéltem a Columbia Egyetem egyik professzorával, aki a témával foglalkozik, és megerősítette a véleményemet. A következő kérdést tette fel: „Mit fognak tanulni a mai felsőoktatásban tanuló diákok, ha mesterséges intelligencia félretájékoztatásából tanulnak?”

A mesterséges intelligencia nagyon friss fejlemény az informatikai iparban. Ezért gondolom, hogy a kommunikációs szakemberek számára fontos, hogy kidolgozzák és elfogadják a mesterséges intelligenciára és annak használatára vonatkozó szabályokat.

A mesterséges intelligencia etikája 

A közelmúltban az európai pr-szakemberek végig gondolták a címben szereplő kérdést, és létrehozták a mesterséges intelligencia etikai kódexét. Varsóban a Nemzetközi Kommunikációs Tanácsadó Szervezet (ICCO) elfogadta a mesterséges intelligencia etikus használatának alapelveit a pr-tevékenységre vonatkozóan. Principles for Ethical Use of AI in Public Relations.

Az ICCO a témában közzétett egy cikket, amelyben megállapította, hogy:

„A pr-ügynökségek pr- és kommunikációs szakemberek egyre gyakrabban használják a mesterséges intelligencia technológiákat munkájuk fokozására és hatásos eredmények elérésére. Ahogy azonban a mesterséges intelligencia egyre inkább elterjed a pr-iparban, létfontosságú olyan irányelvek kidolgozása, amelyek biztosítják a mesterséges intelligencia etikus és felelősségteljes használatát.”

A szervezet emellett megjegyezte, hogy az ICO és a PRCA Confidence Tracker publikációja szerint a pr-szakemberek önbizalma visszatér az MI-eszközök használatának növekedésével. 

A magabiztosság 78%-ban, nagyon magabiztosan tér vissza. Ez májushoz képest magasabb, amikor ez az arány 73%-ra süllyedt, de még mindig alacsonyabb, mint bármely 2022-ben vagy 2021-ben mért érték.”

Elvárások a mesterséges intelligencia használatával kapcsolatban

Szeretném néhány gondolattal kiegészíteni a varsói alapelveket, az MI etikai és megfelelési kérdéseit az újságíró szemszögéből. 

Alapvetőnek tartanám az MI alábbi etikai szabályait. Kulcsfontosságú az etikai irányelvek kialakítása és betartása a technológia felelős és megfelelő használatának biztosításához. 

Fontos, hogy az etikai elvek rögzítsék, hogy:

  1. A mesterséges intelligencia által generált szövegekre, fényképekre és illusztrációkra ugyanazok az etikai szabályok vonatkoznak, mint az újságírás bármely más formájára.
  2. A mesterséges intelligencia etikai szabályainak előtérbe kell helyezniük az egyének jólétét és biztonságát, miközben elő kell mozdítani az átláthatóságot és a méltányosságot. 
  3. Az MI döntéshozatali folyamatainak átláthatósága kulcsfontosságú a hatékony megértéshez.
  4. A mesterséges intelligencia etikájának ki kell terjednie az adatvédelmi szempontokra is. Minden résztvevőnek gondoskodnia kell arról, hogy az MI-rendszerek megfeleljenek az adatvédelmi előírásoknak, és megfelelően kezeljék az érzékeny felhasználói adatokat. 
  5. A szerzői jogi törvények betartása alapvető fontosságú a mesterséges intelligencia által fejlesztett tartalom esetében, és tisztázni kell, hogy kinek a tulajdonosa a mesterséges intelligencia által létrehozott tartalom szerzői joga.
  6. Minden felhasználónak tisztában kell lennie a szellemi tulajdonjogokkal, és biztosítania kell, hogy mesterséges intelligenciarendszerei ne sértsék meg ezeket a jogokat. 

Fontosnak tartanám a mesterséges intelligencia által generált szövegek, illusztrációk helyességének ellenőrzését, ellenőrzését. 

Csak emlékeztetőül: amikor a Wikipédia elindult, ellenőrizetlen és valótlan információkat közölt. Korábban egyetemi tanárként nem fogadtam el olyan dolgozatokat, amelyek a Wikipédiára hivatkoztak. Mindez az akkori kontroll hiányának volt köszönhető. Mára ez a helyzet megváltozott; A Wikipédián megjelenő cikkek most már többnyire ellenőrzöttek.

A mesterséges intelligencia etikájának és megfelelőségének betartása elengedhetetlen e technológia felelős és elszámoltatható használatának elősegítéséhez. Az etikai és megfelelőségi szabályok felállítása, valamint a szerzői jogi törvények betartásának biztosítása kulcsfontosságú lépések ahhoz, hogy a mesterséges intelligenciát és annak eredményeit minden résztvevő, tartalomkészítő, újságíró és szerkesztő és public relations szakember megfelelően használhassa, mind a nyomtatott, mind az elektronikus médiában. 

Barát Tamás

A cikk eredetileg angol nyelven íródott és megjelent az Egyesült Államokban működő FOREIGNPRESS.COM médiaportálon. https://foreignpress.org/journalism-resources/how-reliable-is-artificial-intelligence?rq=Barat

A szerkesztő megjegyzése: fenti illusztráció egy magyar fejlesztésű képgenerátorral készült. Szerkesztőségünk a képgenerátornak azt a feladatot adta, hogy készítsen illusztrációt a mesterséges intelligencia demonstrálására.